Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1780
Title: Curriculum la unitatea de curs „Proiectarea elementelor de mașini” : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 071 Inginerie și activități inginerești : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0710 Inginerie și management : Codul şi denumirea specialităţii: 0710.1 Inginerie și management în transportul auto : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă redusă
Authors: Beşliu, Vitalie
Keywords: Construcţie de maşini
Desen tehnic
Issue Date: 2023
Citation: Beşliu, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs „Proiectarea elementelor de mașini” : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 071 Inginerie și activități inginerești : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0710 Inginerie și management : Codul şi denumirea specialităţii: 0710.1 Inginerie și management în transportul auto : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă redusă / Vitalie Beşliu ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 15 p. : tab., an. – Bibliogr.: p. 13-14.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1780
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
proiect_elem_mas_red.pdf759,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons