Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1778
Title: Curriculum la unitatea de curs „Mecanisme și organe de maşini” : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă
Authors: Beşliu, Vitalie
Keywords: Structura mecanismelor
Organe de maşini
Asamblări
Proiectarea transmisiilor
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Beşliu, Vitalie. Curriculum la unitatea de curs „Mecanisme și organe de maşini” : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă / Vitalie Beşliu ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 14 p. : tab. – Bibliogr.: p. 13-14.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1778
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mecan_ogr_mas.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons