Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1760
Title: Curriculum la unitatea de curs Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului : Ciclul I – studii superioare de licență : Codul și denumirea domeniului general de studii 011 Științe ale educației : Codul și denumirea domeniului de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar 0112 Pedagogie preșcolară 0114 Formarea profesorilor : Codul și denumirea specialității 0113.1/ 0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză
Authors: Parnovel, Valeriu
Gagim, Ion
Jacotă-Dragan, Olga
Beţivu, Aurelia
Keywords: Filosofia educaţiei
Paradigme filosofice
Metode filosofice fundamentale
Funcţiile filosofiei
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: Curriculum la unitatea de curs Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului : Ciclul I – studii superioare de licență : Codul și denumirea domeniului general de studii 011 Științe ale educației : Codul și denumirea domeniului de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar 0112 Pedagogie preșcolară 0114 Formarea profesorilor : Codul și denumirea specialității 0113.1/ 0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză / Valeriu Parnovel, Ion Gagim, Olga Jacota-Dragan, Aurelia Bețivu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Fac. de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra Știinţe ale Educației. – Bălţi : [s. n.], 2021. – 13 p. : tab. – Bibliogr.: p. 12-13.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1760
Appears in Collections:Educaţie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filos_probl_fil.pdf398,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons