Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1747
Title: Curriculum la unitatea de curs Bazele cursului elementar de matematică : Ciclul I – studii superioare de licenţă : Domeniul general de studii: 011. Științe ale educației : Specialitățile: 0113.1 Pedagogie în învățământul primar și 0112.1 Pedagogie preșcolară; 0113.1 Pedagogie în învățământul primar și 0114.10 Limbi străine : Forma de învățământ: cu frecvență
Authors: Zastînceanu, Liubov
Keywords: Propoziţii matematice
Mulţimi
Relaţii
Numere naturale
Ecuaţii
Mărimi
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: Zastînceanu, Liubov. Curriculum la unitatea de curs Bazele cursului elementar de matematică : Ciclul I – studii superioare de licenţă : Domeniul general de studii: 011. Științe ale educației : Specialitățile: 0113.1 Pedagogie în învățământul primar și 0112.1 Pedagogie preșcolară; 0113.1 Pedagogie în învățământul primar și 0114.10 Limbi străine : Forma de învățământ: cu frecvență / Liubov Zastînceanu ; Univ. de Stat ''Alecu Russo'' din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. – Bălţi : [s. n.], 2022. – 9 p. : tab. – Bibliogr.: p. 9.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1747
Appears in Collections:Matematică

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baz_curs_elem_matem.pdf412,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons