Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1722
Title: Curriculum la unitatea de curs Practica pedagogică la specialitatea „Pedagogie în învăţământul primar” : Ciclul I - studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii 011 Științe ale educației : Codul și denumirea domeniului de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar 0112 Pedagogie preșcolară 0114 Formarea profesorilor : Codul și denumirea specialității 0113.1 Pedagogie în învățământul primar 0112.1 Pedagogie preșcolară 0114.10 Limba engleză
Authors: Şova, Tatiana
Beţivu, Aurelia
Keywords: Învățământul primar
Practică pedagogică
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: Şova, Tatiana. Curriculum la unitatea de curs Practica pedagogică la specialitatea „Pedagogie în învăţământul primar” : Ciclul I - studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii 011 Științe ale educației : Codul și denumirea domeniului de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar 0112 Pedagogie preșcolară 0114 Formarea profesorilor : Codul și denumirea specialității 0113.1 Pedagogie în învățământul primar 0112.1 Pedagogie preșcolară 0114.10 Limba engleză / Tatiana Şova, Aurelia Beţivu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei. – Bălţi : [s. n.], 2022. – 8 p. : tab. – Bibliogr.: p. 7-8.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1722
Appears in Collections:Educaţie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pract_ped_inv_primar.pdf294,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons