Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1684
Title: Curriculum la unitatea de curs Instruirea centrată pe cel ce învață în contexte matematice : Ciclul II - studii superioare de master : Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011. Științe ale educației : Programului de master: Didactica matematicii (90 credite) : Forma de învățământ: cu frecvență
Authors: Zastînceanu, Liubov
Keywords: Lecții de matematică
Proiectare didactică
Issue Date: 2021
Publisher: USARB
Citation: Zastînceanu, Liubov. Curriculum la unitatea de curs Instruirea centrată pe cel ce învață în contexte matematice : Ciclul II - studii superioare de master : Codul şi denumirea domeniului general de studii: 011. Științe ale educației : Programului de master: Didactica matematicii (90 credite) : Forma de învățământ: cu frecvență / Liubov Zastînceanu ; Univ. de Stat ''Alecu Russo'' din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. – Bălţi : [s. n.], 2021. – 9 p. : tab. – Bibliogr.: p. 9.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1684
Appears in Collections:Matematică

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
instruire_centr_mat.pdf382,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons