Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1611
Title: Curriculum la unitatea de curs Limba latină : Ciclul I: studii superioare de licență : Codul și denumirea domeniului general de studii: 011 Științe ale educației; 023 Filologie : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0114. Formarea profesorilor; 0231. Studiul limbilor : Codul și denumirea specialității: 0114.8. Limba și literatura română; 0114.10. Limbi străine (engleză, franceză, germană); 0231.2 Limbi străine (engleză, franceză, germană) : Forma de învățământ: cu frecvență; cu frecvență redusă
Authors: Popa, Viorica
Keywords: Limbi romanice
Limba latină
Issue Date: 2021
Publisher: USARB
Citation: Popa, Viorica. Curriculum la unitatea de curs Limba latină : Ciclul I: studii superioare de licență : Codul și denumirea domeniului general de studii: 011 Științe ale educației; 023 Filologie : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0114. Formarea profesorilor; 0231. Studiul limbilor : Codul și denumirea specialității: 0114.8. Limba și literatura română; 0114.10. Limbi străine (engleză, franceză, germană); 0231.2 Limbi străine (engleză, franceză, germană) : Forma de învățământ: cu frecvență; cu frecvență redusă / Viorica Popa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Limba Română şi Filologie Romanică. – Bălţi : [s. n.], 2021. – 8 p. : tab. – Bibliogr.: p. 8.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1611
Appears in Collections:Limbi. Lingvistică

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lb_latina.pdf752,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons