Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1464
Title: Curriculum la unitatea de curs Limba engleză (C1) : Ciclul II- studii superioare de master. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 023 Filologie :Tipul programului: Master de profesionalizare : Denumirea programului de master: Limbi moderne aplicate (limba engleză) : Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Authors: Cebotaroş, Viorica
Keywords: Limba engleză
Competenţe lingvistice
Abilităţi de limbă
Issue Date: 2021
Publisher: USARB
Citation: Cebotaroş, Viorica. Curriculum la unitatea de curs Limba engleză (C1) : Ciclul II- studii superioare de master. Codul și denumirea domeniului general de studiu: 023 Filologie : Tipul programului: Master de profesionalizare : Denumirea programului de master: Limbi moderne aplicate (limba engleză) : Forma de învățământ: învățământ cu frecvență / Viorica Cebotaroş ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Litere, Catedra de Filologie engleză şi germană. – Bălţi : [s. n.], 2021. – 7 p. : tab. – Bibliogr.: p. 7.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1464
Appears in Collections:Limbi. Lingvistică

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lb_engl_c1.pdf4,02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons