Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1158
Title: Curriculum universitar la unitatea de curs Tehnologia construcţiei de maşini I : Ciclul II, studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14. Ştiinţe ale educaţiei. Tipul programului: Program de profesionalizare Denumirea programului (specializarea): Tehnologii de instruire şi producere : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Authors: Balanici, Alexandru
Keywords: Construcţie de maşini
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Balanici, Alexandru. Curriculum universitar la unitatea de curs Tehnologia construcţiei de maşini I : Ciclul II, studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 14. Ştiinţe ale educaţiei. Tipul programului: Program de profesionalizare Denumirea programului (specializarea): Tehnologii de instruire şi producere : Forma de învăţământ: cu frecvenţă / Alexandru Balanici ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2018. – 12 p. – Bibliogr.: p. 9.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1158
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnologia_constr_masini1.pdf
  Restricted Access
461,62 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons