REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2012

S U M A R

Poiata A., Tuchilus C., Creanga D.
Evidenţierea modificării activităţii antimicrobiene a pioverdinei după adăugarea de nanoparticule magnetice

Botnariuc V., Gorceac L., Coval A., Chetruş P., Cinic B., Raevschi S., Micli V.
Straturile nanometrice CdS formate pe substraturile de sticlă acoperite cu SnO2 pentru dispozitivele foto voltaice

Popa M., Rusu Gh.
Cercetarea influenţei tratamentului termic asupra spectrelor de transmisie ale straturilor subţiri de ZnSe

Stoicev P., Lupaşco A., Botez I., Colin T., Balandin A., Topală P., Ojegov A.
Influenţa densităţii de curent catodic asupra dimensiunilor nanometrice ale blocurilor de mozaic şi distorsiunilor acoperirilor electrolitice de Fe-Ni, depuse în regim de rezonanţă ale componentelor variabile ale curentului electric

Добря В. И., Попеску В.C.
Улучшения свойств восстановленных деталей с помощью электрохимико-термической обработки

Plohotniuc E., Borisova I., Botnariuc S.,Ţîganaş I.
Factorii decisivi în crearea neomogenităţilor ionosferice iniţiate de procese seismice

Cheptea V., Băncilă S.
Proprietăţile termice ale probelor metalice supuse acoperirii prin metoda scânteiei electrice în intervalul de temperaturi 78...700 K

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering : processes, models, experiments”