REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2007

S U M A R

Eugen Gheorghiţă, Igor Postolachi, Leonid Guţuleac, Olga Zlotea
Proprietăţile fizice ale antimonidului de galiu dopat cu fier

Vasile Jitari, Stepan Muntean, Galina Volodina, Tatiana Shemiakova, Efim Aramă
Fotoluminescenţa compuşilor ceramici CdIn2O4şi CdGa 2O4

Efim Aramă
Proprietăţile optice şi fotoelectrice ale monocristalelor ZnIn2S4:Ni

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Fotoluminiscenţa straturilor subţiri de ZnSe

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Dispozitiv pentru studiul dependenţei de temperatură a conductivităţii electrice la straturile subţiri semiconductoare

Virgil Cheptea
Caracterul tensiunilor anizotropice în probe cu suport lateral supuse comprimării de volum

Eugeniu Plohotniuc
Optical and radio systems for investigation of the ionosphere

Lupaşco Andrei, Stoicev Petru, Bernic Mircea, Moşanu Aliona, Lupu Olga, Balea Vitalie, Cazacu Olesea, Terzi Ilie, Netreba Natalia, Rotari Oxana
Instalaţia de laborator pentru cercetarea caracteristicilor cinetice în procesul de uscare a produselor vegetale

Balanici Alexandru, Topala Andrian
Metode de măsurare a parametrilor uzurii la cercetarea cuplurilor cinematice aplicate în construcţia de maşini-unelte

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente”