REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2006

S U M A R

Irina Borisova, Alexandru Ursu
Calculul numeric al funcţiilor termodinamice ale unor sisteme cuantice

Vitalie Ursu
Upper critical field on the basis of a two-band model

Andrei Nicorici, Alexandru Rusu, Alexandru Todosiciuc, Virgil Cheptea
Caracteristicile unor instalaţii pentru studierea efectelor galvanomagnetice

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Influenţa tratamentului termic asupra morfologiei suprafeţei straturilor subţiri policristaline

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Obţinerea straturilor subţiri de ZnSe prin metoda evaporării termice în vid

Simion Băncilă
Studiul proprietăţilor termice ale unor metale lichide la temperaturi înalte

Абрамчук Валерий
Экспериментальные исследования ионосферы в переходное время суток

Eugeniu Plohotniuc
Un model parametric de propagare a undelor radio în mediul urban

Pavel Topală
Proprietăţi funcţionale ale straturilor de depunere din pulberi formate prin metoda electroeroziunii

Alexandru Balanici, Pavel Topală
Instalaţia experimentală pentru cercetarea procesului de uzură a suprafeţelor plane

Шарагов Василий
О классификации свойств веществ и материалов с позиций системного анализа

Шарагов Василий, Азаренко Ольга, Лысенко Галина
HF-секционирование бесцветных прозрачных стекол промышленного назначения

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică : Procese, modele, experimente”