Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (7) / 2008

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

VLAD PÂSLARU. A FI MIORITIC

NICOLAE SILISTRARU, TATIANA CRÎJANOVSCHI, EMILIAN POCINOC. DIRIGENŢIE ŞI CONSILIERE ÎN FAMILIE

VLADIMIR ANDRIEŞ. DIN ISTORIA VIOLEI

TATIANA BOLOCAN. ELEMENTE FOLCLORICE ÎN CREAŢIILE LUI E. MAMOT „PEISAJ RUSTIC” ŞI „BRÂULEŢUL” PENTRU CVARTETUL DE COARDE

ОЛЬГА ВЛАЙКУ. СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО С. БУЗИЛЭ

АНГЕЛИНА РОШКА. ТЮРКОЯЗЫЧНЫЙ ТЕАТР В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

VASILE CIOCA. COMUNICAREA PRIN IMAGINE

VALERIU CABAC. CULTURA COMUNICĂRII ŞTIINŢIFICE: RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA UNUI ARTICOL

VERONICA ROBU, SOFIA CĂPĂŢÎNĂ. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR CA FENOMEN SOCIO–CULTURAL


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

MARIANA VACARCIUC. POSIBILITĂŢI EDUCAŢIONALE ALE FOLCLORULUI MUZICAL

АЛЛА УВАРОВА, ВАСИЛИЙ ГРАММА. КОМПОНЕНТЫ ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО–КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

LIVIA TARLAPAN. CONCEPTUL DE CREATIVITATE vs COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

MAIA ROBU. L’EVALUATION COMME UNE „EDUCATION” DANS LES ARTS PLASTIQUES

LILIA GRANEŢKAIA. POSIBILITĂŢI DE FORMARE A COMPETENŢEI DE INTERPRETARE A IMAGINII MUZICALE LA VIITORUL PROFESOR DE MUZICĂ

EUGENIU CABAC. MODELAREA TEORETICĂ A FACTORILOR CE POT INFLUENŢA RANDAMENTUL ELEVILOR LA MATEMATICĂ

EUGENIU CABAC. FACTORII INDIVIDUALI ŞI FACTORII COMUNI CARE INFLUENŢEAZĂ RANDAMENTUL ELEVILOR LA MATEMATICĂ


IN MEMORIAM

ADRIANA PÂRÂU. „CAMERATA” ŞI MAESTRUL EI


DIALOGURI

RADU MOŢOC. INTERVIU CU CRITICUL DE ARTĂ GABRIEL BADEA PĂUN


VLAD PÂSLARU - 60

CALEA OPEREI UNUI SAVANT