Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 3 (6) / 2007

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

AURELIAN DANILĂ. OPERA NAŢIONALĂ ÎN ULTIMUL DECENIU AL SECOLULUI XX

AURELIAN DANILĂ. ZECE EDIŢII ALE FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL "VĂ INVITĂ MARIA BIEŞU"

VICTORIA MELNIC. REFORMAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ARTELOR ÎN OPTICA PROCESULUI DE LA BOLOGNA

ВЕРА МАРЬЯНЧИК–COBZAC. ОБРАЗ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

ОЛЬГА ВЛАЙКУ. СОНАТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО БОРИСА ДУБОССАРСКОГО И ВЛАДИМИРА РОТАРУ

ЕЛЕНА САМБРИШ. СТРУКТУРНАЯ ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КОНЦЕРТНОЙ ФОРМЫ АНДРЕЯ ЭШПАЯ

LILIA TRINCA. OBSTACOLE ÎN CALEA INTERCOMPREHENSIUNII SENSULUI IMPLICIT

ИРИНА КАТЕРЕВА. ПИТЕР БРУК, ЕЖИ ГРОТОВСКИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ

SVETLANA TÂRŢĂU. TEATRUL POLIVALENT ÎN VIZIUNEA LUI ROBERT LEPAGE SAU PERSONAJUL-CHEIE AL PREMIULUI EUROPEAN PENTRU TEATRU

ВИТАЛИЙ ЦАПЕШ. ПОИСКИ И РЕФОРМЫ В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

MARIANA STARCIUC. VERA MEREUŢĂ (GRIGORIEV). PROFESIILE UNUI ACTOR

ВИТАЛИЙ ЦАПЕШ. МУЗЫКА В СПЕКТАКЛЯХ В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА В ГОСТИМе В ДВАДЦАТЫЕ И ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

OLGA SIGANOVA. СОЧИНЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ЖАНРОВ: ПРОБЛЕМА НАЗВАНИЯ


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

ЕЛЕНА САГАЙДАК. ВЛИЯНИЕ ПРОТОИНТОНАЦИОННОГО СЛУХА НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

TATIANA BULARGA. CONTRIBUŢII LA FORMAREA PROFESORILOR ELEVILOR DOTAŢI MUZICAL

ANATOL CAZAC. BAZELE PSIHOFIZIOLOGOCE ALE PROCESULUI DE INSTRUIRE LA INSTRUMENTELE DE SUFLAT


GHENADIE CIOBANU – 50

ЕЛЕНА МИРОНЕНКО. ВЕКТОРЫ КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ НА СОВРЕМЕНОМ ЭТАПЕ. ЗВУКОВОЙ ЭТЮД № 4

ЕЛЕНА ГУПАЛОВА. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ


MOMENTUL INSPIRAŢIEI

DUMITRU TAMPEI


MAEŞTRII ÎN ARTĂ – COPIILOR

GHENADIE CIOBANU. SONATINA N. 1