Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (5) / 2007

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

CARMEN COZMA. ÎN DESCHISUL UNEI FENOMENOLOGII A ARTEI MUZICII

TATIANA DANIŢĂ. MIŞCAREA CORALĂ ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ISMAIL ŞI EDINEŢ (SF. SEC. XIX – ÎNC. SEC. XX)

IULIA RIVILIS. MUZICA PENTRU CLAVIR DIN EPOCA BAROCĂ: JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683 -1764)

ANATOL JAR. ASPECTE MUZICAL-STILISTICE ALE CICLULUI DE ROMANŢE CORALE NOTE DE TOAMNĂ DE VLADIMIR ROTARU

ОЛЬГА ВЛАЙКУ. СЮИТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (на примере сюит П. Ривилиса и Г.Няги)

ТАМАРА МЕЛЬНИК. ДИСЦИПЛИНА "ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО": К ПРОБЛЕМЕ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

АННА ШИМБАРЕВА. ХОРОВАЯ МУЗЫКА ВИКТОРА КРЯНГЭ ДЛЯ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ МОЛДОВЫ

ANATOL CAZAC. REFLECŢII ASUPRA EVOLUŢIEI TINERILOR INTERPREŢI LA INSTRUMENTELE DE ALĂMURI LA JOCURILE DELFICE

ЕЛЕНА САМБРИШ. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОНОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕРТИРОВАНИЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОЦЕРТАХ A. ЭШПАЯ

DINA GHIMPU. EXPRESIA PLASTICĂ ÎN SPECTACOLELE CARMEN ŞI MAESTRUL ŞI MARGARETA ALE REGIZORULUI ALEXANDRU GRECU

VITALIE ŢAPEŞ. VENIAMIN APOSTOL ŞI SPECIFICUL CREĂRII PERSONAJELOR ÎN SPECTACOLUL TELEVIZAT

VERA MEREUŢĂ (GRIGORIEV). REDAREA MESAJULUI IDEATIC ŞI EMOŢIONAL ÎN CADRUL NARAŢIUNII

LILIA ARCEA. DE L’APPROCHE METHODIQUE A L’APPROCHE INTERPRETATIVE DU TEXTE

VALERIU CAPCELEA. CODUL DEONTOLOGIC AL PEDAGOGULUI – IMPERATIV AL TIMPULUI


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VLADIMIR BABII. EFICACITATEA PROFESORULUI- MUZICIAN ÎN TIMPUL UNEI ORE ACADEMICE

MAIA ROBU. UNELE ASPECTE ALE IMPLEMENTĂRII CONŢINUTURILOR DE CURRICULUM LA ARTA PLASTICĂ

VALERIU CABAC. NOŢIUNEA DE COMPETENŢĂ ÎN CURSUL UNIVERSITAR “DIDACTICA INFORMATICII” (I)

SILVIA GOLUBIŢCHI. ARTA EDUCAŢIEI POPULARE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PERMANENTE


NOUTĂŢI EDITORIALE

VLADIMIR AXIONOV. TENDINŢE STILISTICE ÎN CREAŢIA COMPONISTICĂ DIN MOLDOVA (MUZICA INSTRUMENTALĂ)

IULIAN FILIP. ELEGIA DRAMATICĂ A GOLULUI

EVENIMENTE CULTURALE ŞI EDUCAŢIONALE

CONCURS DE CREAŢIE AL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR


MAEŞTRII ÎN ARTĂ – COPIILOR

GHENADIE CIOBANU. MAZURCĂ