Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (4) / 2007

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

LĂCRĂMIOARA NAIE. SPIRITUL ROMANTIC FAURÉAN ÎN ACOMPANIAMENTUL PIANISTIC MINIATURAL VOCAL

ANASTASIA BURUIANĂ. MELODICA LIEDURILOR LUI GHEORGHE DIMA

VICTOR GHILAŞ. DE LA ARIA DERVIŞILOR DIN PERA LA RĂPIREA DIN SERAI

LARISA BALABAN. LITURGHIA ÎN MUZICA CONTEMPORANĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

ANATOL JAR. TEODOR ZGUREANU – CORIFEU AL MUZICII CORALE CONTEMPORANE DIN MOLDOVA: ASPECTE ALE CREAŢIEI ŞI STILULUI

MAIA ROBU. QUELQUES REFLEXIONS SUR LE TRIO: "CREATIVITE-CULTURE-LIBERTE"

DINA GHIMPU. SPECIFICUL CREAŢIEI ARTISTICE A REGIZORULUI ALEXANDRU GRECU

VICTORIA ALESENKOVA. ИНТЕГРАЦИЯ СИМВОЛА В СОВРЕМЕННОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

ELENA GUPALOV. ПРОФЕССОР ЛЮДМИЛА ВАВЕРКО – РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ СБОРНИКОВ ФОРТЕПИАННЫХ МИНИАТЮР КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ANNA ŞIMBARIOV. ХOРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗЛАТЫ ТКАЧ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

VASILE SECRIERU. ION LUCA CARAGIALE ŞI UNIVERSUL MUZICII

ADELINA ŞTEFÂRŢĂ, TATIANA BULARGA. PROBLEMA COPIILOR DOTAŢI MUZICAL ÎN ACTIVITATEA UNOR ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

ION GAGIM. FORMAREA MUZICOLOGICĂ A PROFESORULUI DE EDUCAŢIE MUZICALĂ

OTILIA BABĂRĂ. CONTRIBUŢIILE AXIOLOGICE ŞI EPISTEMOLOGICE ALE LUI MIHAI EMINESCU LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NAŢIONAL

VIORICA ANDRIŢCHI. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

LILIA GRANEŢCHI. ANALIZA INTERPRETATIVĂ A IMAGINII MUZICALE - STRATEGIE DIDACTICĂ ÎN FORMAREA PROFESORULUI DE MUZICĂ

TEODORA HUBENCO. METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE LA ARTA PLASTICĂ

NICOLAE SILISTRARU, ALIONA AFANAS. FORMAREA COMPETENŢELOR COMUNICATIVE LA ELEVI ÎN CADRUL CITIRII UNUI TEXT DE LIMBĂ STRĂINĂ

MICAELA ŢAULEAN. DEZVOLTAREA COMPETENŢEI INTERCULTURALE (LA ORELE DE LIMBĂ ENGLEZĂ)

NICOLAE SILISTRARU, SVETLANA TITICA. EXPERIMENTUL DE FORMARE A COMPETENŢEI DE CULTURĂ A COMUNICĂRII PRIN TEXTUL PUBLICISTIC ÎN LIMBA STRĂINĂ


ISTORIE

RADU MOTOC. CARMEN SILVA ÎN CORESPONDENŢĂ CU EMILE GALLÉ


MAEŞTRII ÎN ARTĂ – COPIILOR

GHENADIE CIOBANU. MAZURCĂ