Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2-3 / 2006

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

ЭЛЬФРИДА КОРОЛЕВА. СТИЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

LARISA BALABAN. MINIATURI CORALE PARALITURGICE ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

TATIANA DANIŢĂ. REFLECŢII ISTORICE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞCOLII DE CÎNTĂREŢI DIN CHIŞINĂU

RUSLANA SPRINCEANU. TEHNICI MODERNE DE COMPOZIŢIE ÎN MINIATURA AUTOHTONĂ PENTRU PIAN

LILIA ARCEA, IRINA CIUBARĂ. INTERPRETAREA MUZICAL - PIANISTICĂ DIN PERSPECTIVĂ HERMENEUTICĂ

VICTOR GHILAŞ. CREAŢIA ARTISTICĂ A COPIILOR ÎN „DESCRIEREA MOLDOVEI” DE DIMITRIE CANTEMIR

NICOLAE SILISTRARU. STEREOTIP ŞI INTERDEPENDENŢĂ ETNICĂ

LARISA CUZNEŢOV. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE DIN PERSPECTIVA ANTROPOLOGIEI PEDAGOGICE

MAIA ROBU. NOŢIUNEA DE "FRUMOS": CONFUZII LEXICALE ŞI CONSECINŢE EDUCAŢIONALE

VLADIMIR BABII. PRINCIPIUL PROACTIVITĂŢII ÎN EDUCAŢIA MUZICAL - ARTISTICĂ: ABORDARE TEORETICO -PRAXIOLOGICĂ

ОЛЬГА ЗИМИНА. ОСОБЕННОСТИ МЫСЛЕРЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

TATIANA BULARGA, ADELINA ŞTEFÂRŢĂ. SPECIFICUL GRADUAL AL DOTĂRII MUZICALE

ОЛЬГА ГРУБЛЯК. СИНЕСТЕЗИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕМБРОВОГО СЛУХА

LUDMILA VOZIAN. RECEPTAREA CREATIVĂ ÎN PROCESUL ESTETIC COMUNICATIV


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

LIUBA CIOBANU-MOCANU. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRIN PERCEPEREA ANTONIMELOR

LIDIA STUPACENCO, ALIONA CIORNÎI. DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE OBSERVARE LA ELEVII MICI PRIN INTERMEDIUL FOTOGRAFIEI

ELENA GUPALOVA. STUDIEREA OPERELOR PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CLASA PROFESORULUI LUDMILA VAVERCO (În baza analizei Suitei romantice de Alexei Stârcea).

MARINA COSUMOV. TEMA PE ACASĂ LA EDUCAŢIA MUZICALĂ CA FACTOR IMPORTANT AL FORMĂRII CULTURII MUZICALE A ELEVILOR

NICULINA VELEA. ABORDAREA CULTURII LIMBII STRĂINE ÎN CONTEXT EURISTIC


EVENIMENTE CULTURALE ŞI EDUCAŢIONALE

CONCURSUL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR


ANUL ENESCU

VIOREL MUNTEANU. GÂNDIND LA ENESCU

CARMEN COZMA. GEORGE ENESCU – UN MARE ARTIST, UN NOBIL CARACTER

AURELIAN DĂNILĂ. ENESCU LA BĂLŢI

MARGARETA TETELEA, ALEXANDRINA ANTOHI. CONCURSUL GEORGE ENESCU LA BĂLŢI: NOTE ŞI IMPRESII


PORTRET DE CREAŢIE

LEONID RAILEANU. EUGEN VERBEŢCHI