Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 / 2006

S U M A R


ARGUMENT

ION GAGIM. CREZUL NOSTRU


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

CARMEN COZMA. DESPRE „TRĂIREA MORALĂ” PRIN „FRUMUSEŢE” ŞI „ARTĂ”

IRINA CIOBANU-SUHOMLIN. TĂCERE ALBĂ DE GHENADIE CIOBANU ŞI PROBLEMA CONŢINUTULUI NESPECIAL ÎN MUZICĂ (1)

DUMITRU GRICIUC. ASPECTE ALE COMUNICĂRII SCENICE ÎN PRACTICA REGIZORALĂ MOLDOVENEASCĂ

LILIA ARCEA. INTERPRETAREA MUZICALĂ CA ACT DE COMUNICARE DINTRE ARTIST ŞI ASCULTĂTOR

G.M. DZHERDIMALIEVA. CERTAINS PROBLEMES DE LA FORMATION MUSICALE EN ALGERIE

LARISA MAIKOVSKAIA. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

VALERIU CABAC. EVALUAREA FORMATIVĂ: ESENŢĂ, FUNCŢII, APLICARE

MORARI MARINA. PROBLEMA EVALUĂRII REZULTATELOR ŞCOLARE LA EDUCAŢIA MUZICALĂ

ELENA SAGAIDAC. РАЗВИТИЕ ПРОТОИНТОНАЦИОННОГО ПРЕДСЛЫШАНИЯ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VLAD PÂSLARU, AURELIA ZBÂRNEA. METODOLOGIA ELABORĂRII PROGRAMELOR ANALITICE PENTRU CURSURILE UNIVERSITARE

ZOIA GUŢU. MAIA DOHOTARU. EXERCIŢIUL LA BARĂ CA METODĂ DE PREDARE A DANSULUI SCENIC POPULAR

LILIA GRANEŢCHI. ANALIZA INTERPRETATIVĂ CA TEHNOLOGIE DIDACTICĂ ÎN REALIZAREA IMAGINII MUZICALE A LUCRĂRII ÎN CLASA DE PIAN

VIORICA CRIŞCIUC. STRATEGII SPECIFICE ÎN PREDAREA CUNOŞTINŢELOR MUZICALE LA LECŢIA DE EDUCAŢIE MUZICALĂ

DIANA ANTOCI. CREATIVITATEA ELEVULUI ŞI A PROFESORULUI LA LECŢIILE DE ARTA PLASTICĂ


PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ

MARGARETA TETELEA. FILARMONICA DE MUZICĂ PENTRU COPII – FORMĂ DE CULTIVARE A DRAGOSTEI PENTRU ARMONIE ŞI FRUMOS


RECONSTITUIRI

ION GAGIM. DIMITRIE CUCLIN, FILOZOF AL MUZICII


ISTORIE

OLEG CARP. O ŞCOALĂ DE ARTE PLASTICE CU TRADIŢII


EVENIMENTE CULTURALE ŞI EDUCAŢIONALE

ANUL MOZART. EMIL CIORAN DESPRE MOZART

SĂ-L ASCULTĂM ŞI SĂ-L CÎNTĂM PE MOZART

MARINA MORARI. SPIRITUL AMADEUS ÎN LICEUL MILENIULUI AL III-LEA

CONCURS DE CREAŢIE AL UNIUNII COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR

SERILE SIMFONICE

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL ZILELE MUZICII NOI


MAEŞTRII ÎN ARTĂ – COPIILOR

GHENADIE CIOBANU. ULTIMA SEARĂ DE TOAMNĂ

IULIAN FILIP. AU VRUT MELCII SĂ SE BATĂ 

IULIAN FILIP. PLĂCINŢELE CU MĂRAR


NOUTĂŢI EDITORIALE

MANUALE ŞI GHIDURI DE EDUCAŢIE MUZICALĂ


SUPLIMENT

MOZART W.A. CA O ZI DE PRIMĂVARĂ